ขอข้อมูลหน่อยครับ rs232 จาวา

ถาม- ตอบปัญหาเกียวกับ Elec. เช่น ทำวงจรไหนไม่ work, หรือจะให้หาวงจรอะไร post ข้อความทิ้งไว้ได้เลยครับ

Moderator: gang

mini

ขอข้อมูลหน่อยครับ rs232 จาวา

โพสต์โดย mini » 18/09/2007 12:41 pm

ผมมีปัญหากับการรับส่งข้อมูลผ่านพอร์ด rs232 กับ บอร์ด lpc2148 ด้วยภาษาจาวาครับ ผมไม่รุ้จะเริ่มต้นยังไงดี อยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับ

โค้ดข้างล่างนี้ผมดึงมาจากเวป sun compile ผ่านแล้วครับ แต่เวลารันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย :?: (ผมทำอะไรผิดป่าว) ช่วยแนะนำหน่อยครับ

simpleread.java
_____________________

import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.comm.*;

public class SimpleRead implements Runnable, SerialPortEventListener {
static CommPortIdentifier portId;
static Enumeration portList;

InputStream inputStream;
SerialPort serialPort;
Thread readThread;

public static void main(String[] args) {
portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();

while (portList.hasMoreElements()) {
portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement();
if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {
// if (portId.getName().equals("COM1" ) {
if (portId.getName().equals("/dev/term/a" ) {
SimpleRead reader = new SimpleRead();
}
}
}
}

public SimpleRead() {
try {
serialPort = (SerialPort) portId.open("SimpleReadApp", 2000);
} catch (PortInUseException e) {}
try {
inputStream = serialPort.getInputStream();
} catch (IOException e) {}
try {
serialPort.addEventListener(this);
} catch (TooManyListenersException e) {}
serialPort.notifyOnDataAvailable(true);
try {
serialPort.setSerialPortParams(9600,
SerialPort.DATABITS_8,
SerialPort.STOPBITS_1,
SerialPort.PARITY_NONE);
} catch (UnsupportedCommOperationException e) {}
readThread = new Thread(this);
readThread.start();
}

public void run() {
try {
Thread.sleep(20000);
} catch (InterruptedException e) {}
}

public void serialEvent(SerialPortEvent event) {
switch(event.getEventType()) {
case SerialPortEvent.BI:
case SerialPortEvent.OE:
case SerialPortEvent.FE:
case SerialPortEvent.PE:
case SerialPortEvent.CD:
case SerialPortEvent.CTS:
case SerialPortEvent.DSR:
case SerialPortEvent.RI:
case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY:
break;
case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE:
byte[] readBuffer = new byte[20];

try {
while (inputStream.available() > 0) {
int numBytes = inputStream.read(readBuffer);
}
System.out.print(new String(readBuffer));
} catch (IOException e) {}
break;
}
}
}

SimpleWrite.java
________________________________________________

import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.comm.*;

public class SimpleWrite {
static Enumeration portList;
static CommPortIdentifier portId;
static String messageString = "Hello, world!\n";
static SerialPort serialPort;
static OutputStream outputStream;

public static void main(String[] args) {
portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();

while (portList.hasMoreElements()) {
portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement();
if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {
// if (portId.getName().equals("COM1" ) {
if (portId.getName().equals("/dev/term/a" ) {
try {
serialPort = (SerialPort)
portId.open("SimpleWriteApp", 2000);
} catch (PortInUseException e) {}
try {
outputStream = serialPort.getOutputStream();
} catch (IOException e) {}
try {
serialPort.setSerialPortParams(9600,
SerialPort.DATABITS_8,
SerialPort.STOPBITS_1,
SerialPort.PARITY_NONE);
} catch (UnsupportedCommOperationException e) {}
try {
outputStream.write(messageString.getBytes());
} catch (IOException e) {}
}
}
}
}
}

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron