ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

กลุ่มวงจรที่ใช้ Microcontroller Arduino , PIC , AVR ,ETC.

Moderator: gang

ภาพประจำตัวสมาชิก
Calman
Seinor
Seinor
โพสต์: 99
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/01/1970 7:00 am
ที่อยู่: อยู่ในซอกลึกลับ....ที่ถูกลืม...หลังบริษัท
ติดต่อ:

ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย Calman » 10/11/2006 11:13 am

คือว่าผมซื้อมาตัวนึงครับ ทีแรกเข้าใจว่ามันสื่อสารแบบ I2C แต่....
ผิดคาดครับ จาเป็นลมครับ SCK มันคือ Clock ของ Data หรือเปล่าครับ
รบกวนช่วยแนะนำทีครับ ตอนนี้กำลังรบกับมันอยู่ครับ (มียาดมเป็นอาวุธครับ)

SM

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย SM » 11/11/2006 1:00 am

1 เป็น GND
2 เป็น DATA โดยต่อ pullup กับ 4.7K
3 เป็น Clock
4 เป็น VDD (+2.4-5.5V)

ใช้ MCU ตระกูลอะไรเหรอครับ

ภาพประจำตัวสมาชิก
Calman
Seinor
Seinor
โพสต์: 99
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/01/1970 7:00 am
ที่อยู่: อยู่ในซอกลึกลับ....ที่ถูกลืม...หลังบริษัท
ติดต่อ:

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย Calman » 11/11/2006 8:46 am

MCS-51 ครับ ช่วยแนะนำรูปแบบการสื่อสารว่าจะใช้คำสั่งอย่างไรดีครับ
เคยใช้คำสั่ง สำเร็จรูปจนชินครับ( 1wire,I2C ฯลฯ)พอเจอที่ไม่รองรับก็งงสิครับท่าน
ดูจาก Timing Diagram มันต้องทำงานสอดคล้องกันเคยใช้คำสั่งแบบ Bit แล้วมันไม่สำเร็จครับ
สงสัยมันทำงานทีละคำสั่งไม่พร้อมกัน รบกวนแนะนำทีนะครับ

บุคคลทั่วไป

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย บุคคลทั่วไป » 11/11/2006 9:33 am

เป็นแบบ SPI 2 wire หรือปล่าว

ภาพประจำตัวสมาชิก
Calman
Seinor
Seinor
โพสต์: 99
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/01/1970 7:00 am
ที่อยู่: อยู่ในซอกลึกลับ....ที่ถูกลืม...หลังบริษัท
ติดต่อ:

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย Calman » 11/11/2006 6:13 pm

จะลองดูครับได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาโพสใหม่ครับ

SM

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย SM » 14/11/2006 6:46 am

อันนี้ผ่านครับ Test แล้ว แต่เป็น PIC นะครับ ลองดู

#include <16F648A.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,PUT,BROWNOUT,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B2,rcv=PIN_B1)
#include <math.h>
#case

#define SHT1xDATA PIN_A0
#define SHT1xSCK PIN_A1
#define noACK 0
#define ACK 1

// SHT1x address=000 is currently supported
// SHT1x command code
//adr command r/w
#define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
#define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
#define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
#define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
#define RESET 0x1E //000 1111 0

// constant use for SHT1x Humidity Measurement
#define C1 -4.0
#define C2 0.0405
#define C3 -0.0000028

// constant use for SHT1x Temperature Measurement
#define D1 -40.0
#define D2 0.01

// constant use for SHT1x True Humidity Measurement
#define T1 0.01
#define T2 0.00008

//PIC16F6X8
#define CMCON 0x1F
#define PORTA 0x05
#define PORTB 0x06

long CRC;

void InitialChip(void);

//SHT1x Transmission Start condition
// _____ ________
// DATA: |_______|
// ___ ___
// SCK : ___| |___| |______
void SHTStart()
{
output_high(SHT1xDATA);
output_low(SHT1xSCK);
output_high(SHT1xSCK);
output_low(SHT1xDATA);
output_low(SHT1xSCK);
output_high(SHT1xSCK);
output_high(SHT1xDATA);
output_low(SHT1xSCK);

}

// SHT1x Connection Reset:
// DATA=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
// _____________________________________________________ ________
// DATA: |_______|
// _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
// SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
void SHTConReset()
{
int i;

output_high(SHT1xDATA);

for (i=0; i<9; i++)
{
output_high(SHT1xSCK);
delay_us(2);
output_low(SHT1xSCK);
delay_us(2);
}
SHTStart();
}

// SHT1x Address & Command Mode with address=000
int SHTWrite(int Data)
{
int i;

for (i=0x80;i>0;i/=2) //shift bit for masking data
{
if(i&Data)
output_high(SHT1xDATA);
else
output_low(SHT1xDATA);

delay_us(2); //Snend Clock each bit
output_high(SHT1xSCK);
delay_us(2);
output_low(SHT1xSCK);
}

output_float(SHT1xDATA); //Change DATA Line to Input
delay_us(2);

output_high(SHT1xSCK); //Clock for Acknowledge
delay_us(2);

i= input(SHT1xDATA); //Get Acknowledge

output_low(SHT1xSCK);
delay_ms(250);
return (i);
}

//Read data from SHT1x
long SHTRead(void)
{
int i;
long lTmp,lVal1,lVal2,lValue;

lVal1=0;
lVal2=0;

//get MSB from SHT1x
for (i=0; i<8; i++)
{
lVal1<<=1;
output_high(SHT1xSCK); //Send Clock Hight
lTmp = input(SHT1xDATA); //Read Data Bit
//delay_us(2);
output_low(SHT1xSCK); //Send Clock Low
//delay_us(2);

if(lTmp)
lVal1|=1; //store in lVal1
}

//Acknowledge routine for Next byte
output_low(SHT1xDATA);
output_high(SHT1xSCK);
//delay_us(2);

output_float(SHT1xDATA); //Change to Input
output_low(SHT1xSCK);
//delay_us(2);

//get LSB from SHT1x
for (i=0; i<8; i++)
{
lVal2<<=1;
output_high(SHT1xSCK); //Send Clock Hight
lTmp = input(SHT1xDATA); //Read Data Bit
//delay_us(2);
output_low(SHT1xSCK); //Send Clock Low
//delay_us(2);

if(lTmp)
lVal2|=1; //store in lVal2
}

//Acknowledge routine for CRC
output_low(SHT1xDATA);
// delay_us(2);
output_high(SHT1xSCK);

//delay_us(2);

//output_low(SHT1xSCK);
//output_float(SHT1xDATA); //Change to Input
//delay_us(2);

CRC=0;
//get CRC from SHT1x
for (i=0; i<8; i++)
{
CRC<<=1;
output_high(SHT1xSCK); //Send Clock Hight
lTmp = input(SHT1xDATA); //Read Data Bit
//delay_us(2);
output_low(SHT1xSCK); //Send Clock Low
//delay_us(2);

if(lTmp)
CRC|=1; //store in CRC
}

lValue = make16(lVal1,lVal2); //Makes a 16 bit number out of two 8 bit numbers.
return(lValue);
}
// SHT1x Soft Reset
// resets the interface, clears the status register to default values
// wait minimum 11ms before next command
void SHTSoftReset()
{
SHTConReset();
SHTWrite(RESET);
}

// calculate dewpoint
float sht1x_calc_dewpoint(float fRh,float fTemp)
{
float fDewpoint;
float fLogEW;

fLogEW = ((7.5*fTemp)/(237.3+fTemp))+log10(fRh)-1.33923;
fDewpoint = ((0.66077-log10(fLogEW))*(237.3))/(log10(fLogEW)-8.16077);
return(fDewpoint);
}
void InitialChip(void)
{
#asm
//Disable Comparator features
//CLRF PORTA //Clear Port A
CLRF PORTB //Clear Port B

MOVLW 0x07 //Turn Comparator off and
MOVWF CMCON //Enable pins for I/O
#endasm
}

// Main Program
main()
{
float fRh_lin;
float fRh_true;
float fTemp_true;
float fDew_point;

long lValue_rh;
long lValue_temp;
int R;

InitialChip();
delay_ms(200);
//setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
//setup_adc(ADC_OFF);
//setup_comparator(FALSE);
//setup_vref(FALSE);

//printf("Hello\r\n");

SHTConReset();

while (TRUE)
{
// delay >11ms before next command
delay_ms(12);

SHTStart(); //@1 start transmission
R=SHTWrite(MEASURE_TEMP); //@2 measure temperature
if(R==1)
{
printf("Sensor Error\n");
delay_ms(1000);
continue;
}

lValue_temp = SHTRead();

// temperature calculation
fTemp_true = (D1+(D2*lValue_temp));

// delay 11ms before next command
delay_ms(12);

// start transmission
SHTStart();

// measure relative humidity
SHTWrite(MEASURE_HUMI);
lValue_rh = SHTRead();

// relative humidity calculation
fRh_lin = (C1+(C2*lValue_rh)+(C3*lValue_rh*lValue_rh));
fRh_true = (((fTemp_true-25)*(T1+(T2*lValue_rh)))+fRh_lin);

// dewpoint calculation
fDew_point = sht1x_calc_dewpoint(fRh_true,fTemp_true);

printf("T=%3.2fC %lX\n",fTemp_true,CRC);
printf("H=%3.2f%%\n",fRh_true);
printf("\nDew Point: %3.6fC",fDew_point);
printf("\n");
delay_ms(1000);
}
}

ภาพประจำตัวสมาชิก
Calman
Seinor
Seinor
โพสต์: 99
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/01/1970 7:00 am
ที่อยู่: อยู่ในซอกลึกลับ....ที่ถูกลืม...หลังบริษัท
ติดต่อ:

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย Calman » 14/11/2006 3:49 pm

ขอบคุณมากครับ จะลองเอาไปแปลเป็น MCS-51 ครับ
ได้ผลยังงัยเดี๋ยวเอารูปมาโชว์

ภาพประจำตัวสมาชิก
hulahula
Jedi Initiate
Jedi Initiate
โพสต์: 58
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/01/1970 7:00 am

Re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย hulahula » 18/11/2006 9:48 am

Calman เขียน:คือว่าผมซื้อมาตัวนึงครับ ทีแรกเข้าใจว่ามันสื่อสารแบบ I2C แต่....
ผิดคาดครับ จาเป็นลมครับ SCK มันคือ Clock ของ Data หรือเปล่าครับ
รบกวนช่วยแนะนำทีครับ ตอนนี้กำลังรบกับมันอยู่ครับ (มียาดมเป็นอาวุธครับ)

เหมือนกับ i2c ครับ เพียงแต่ clock ตรงกันข้ามที่นั้นเอง :D

ภาพประจำตัวสมาชิก
Calman
Seinor
Seinor
โพสต์: 99
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/01/1970 7:00 am
ที่อยู่: อยู่ในซอกลึกลับ....ที่ถูกลืม...หลังบริษัท
ติดต่อ:

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย Calman » 20/11/2006 8:40 am

ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคำแนะนำ :lol:
ตอนนี้สำเร็จแล้วครับ :lol:
แนบไฟล์
2.JPG
2.JPG (0 ไบต์) เปิดดู 19042 ครั้ง
1.JPG
1.JPG (56.95 KiB) เปิดดู 19016 ครั้ง

jate

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย jate » 20/11/2006 9:40 am

สนใจจะทำเครื่องวัดความชื้น อยากได้คำแนะนำจาก calman ช่วยติดต่อด้วยครับ
ที่ jatetanakorn@delta.co.th

M2

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย M2 » 20/11/2006 3:46 pm

ดูรายละเอียด การใช้งานSHT15 ได้ที่

http://www.thaimicrotron.com/Sensor/SHT1x.htm

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย gang » 21/11/2006 1:40 pm

ยินดีด้วยครับ :lol:
I Love Arduino

Dekwat

re: ปรึกษาเรื่อง SHT15 ครับ

โพสต์โดย Dekwat » 25/11/2006 5:08 pm

คุณ calman รบกวนติดต่อผมด้วยนะครับ พอดีสนใจจะทำตัวนี้เหมือนกันครับ
อยากขอคำแนะนำหน่อยนะครับ รบกวนติดต่อมาที่ Rewat6@hotmail.com :D

สนใจเหมือนกัน

โพสต์โดย สนใจเหมือนกัน » 24/02/2007 9:57 am

คุณ calman ผมก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจ เกี่ยวกับ ตัว SHT 15 เช่นกันครับ กำลังคิดทำ project ส่งอาจารย์ อยากจะขอความกรุณารบกวน ขอข้อมูลการใช้ที่เกี่ยวกับไอเจ้า senser ตัวนี้ด้วยครับ
ปล.ผมไม่มีความรุ้เรื่อง ไมโครคอนดโทลเลอร์เลยครับ แต่สนใจด้านนี้มากๆครับ อยากให้ช่วยอนุเคราะห์ความรู้อันมีค่ายิ่งชิ้นนี้ด้วยครับ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
thanatchai_1111@hotmail.com

ภาพประจำตัวสมาชิก
MAXPIC
Jedi Master
Jedi Master
โพสต์: 382
ลงทะเบียนเมื่อ: 01/01/1970 7:00 am
ติดต่อ:

โพสต์โดย MAXPIC » 24/02/2007 10:05 am

ผลันชีวิตมาเล่น PowerE


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron