หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เปรียบเทียบ stepping motor driver

โพสต์แล้ว: 13/01/2021 3:51 pm
โดย e20mj
เปรียบเทียบ stepping motor driver

A4988 max subdivision 1/16 ตัวละประมาณ 55 บาท

DRV8825 max subdivision 1/32 ตัวละประมาณ 70 บาท

LV8729 max subdivision 1/128 ตัวละประมาณ 180 บาท

TCM2100 max subdivision 1/256 เคลื่อนที่ได้อย่างนิ่มนวลและเงียบ ตัวละประมาณ 250 บาท

TCM2130 max subdivision 1/256 เคลื่อนที่ได้อย่างนิ่มนวลและเงียบ เชื่อมต่อแบบ SPI ตัวละประมาณ 250 บาท

TCM2208 max subdivision 1/256 เคลื่อนที่ได้อย่างนิ่มนวลและเงียบ เชื่อมต่อแบบ UART ตัวละประมาณ 250 บาท

TCM2209 max subdivision 1/256 เคลื่อนที่ได้อย่างนิ่มนวลและเงียบ เชื่อมต่อแบบ UART ตัวละประมาณ 250 บาท

ST820 max subdivision 1/256 เคลื่อนที่ได้อย่างนิ่มนวลและเงียบ ตัวละประมาณ 180 บาท

mode เบื้องต้นในการควบคุม stepping motor driver ก็คือ Step/Dir โดยใช้สาย 2 เส้นในการควบคุมคือ step และ Dir
Dir ใช้ควบคุมทิศทาง หมุนซ้ายหรือขวา
Step ใช้ควบคุมตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น A4988 มี max subdivision อยู่ที่ 1/16 หมายความว่าต้องส่งสัญญาน Plus 16 ลูก จึงทำให้ stepping motor หมุน 1 รอบ
ถ้าคิดเป็นองศาจะเท่ากับ 360 / 16 เท่ากับ 22.5 องศา
ถ้าเทียบกับ TCM2208 มี max subdivision อยู่ที่ 1/ 256 ถ้าคิดเป็นองศาจะเท่ากับ 360 / 256 เท่ากับ 1.40625 องศา ซึ่งทำให้การเคลื่อนตัวได้ละเอียดขึ้น ( แต่จะไปติดเรื่อง Stepping Motor NEMA17 จะรับได้แค่ 1.8 องศา , 2phase สาย 4 เส้น)

Re: เปรียบเทียบ stepping motor driver

โพสต์แล้ว: 13/01/2021 4:34 pm
โดย e20mj
การต่อแบบ uart mode