หน้า 1 จากทั้งหมด 1

OpenPCR : เครื่องเพิ่มจำนวน DNA

โพสต์แล้ว: 27/07/2011 3:53 pm
โดย gang
ในขั้นตอนการตรวจ dna มีเครื่องมืออยู่หลายอย่าง เครื่อง PCR ก็เป็นอุปกรณตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เพิ่ม-ลดอุณภูมิ ( Thermal cycler ) กับสารสกัด DNA ( DNA extract ) เพื่อทำการเพิ่มจำนวน DNA ให้ได้จำนวนมากขึ้น
รูปภาพ

ภายในจะใช้ เพลเทียร์ (Peltier) เพื่อปรับอุณภูมิโดยมีบอร์ด Arduino ทำการควบคุมอุณภูมิให้คงที่

flash อธิบายขั้นตอนการตรวจ dna และการทำงานของ pcr
http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/pcr/


http://openpcr.org/

Re: OpenPCR : เครื่องเพิ่มจำนวน DNA

โพสต์แล้ว: 27/07/2011 4:06 pm
โดย gang
และเมือ่ได้ DNA จากเครื่อง PCR มาแล้วจะเข้ามาส่วนของ Agarose Gel Electrophoresis ทำการแยก DNA ด้วยไฟฟ้า
เพื่อจะสามารถเห็นรูป DNA ได้
รูปภาพ

http://www.instructables.com/id/Gel-ele ... stem-mini/