ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี

ข่าวสาร update ข้อมูล กิจกรรมใหม่ๆ
ตอบกลับโพส
mozard

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี

โพสต์ โดย mozard »

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่องหลักการติดตั้ง และ ซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์
หัวข้อบรรยาย
-การติดตั้งและให้งานเซนเซอร์เบื้องต้น -Open Loop Control
-Close Loop Control PID - Temp control
-Motor control
สถานที่ฝึกอบรม
เวลา 13.00 น – 15.00 น
วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
ณ อาคารคณะครุฯ ชั้น 3 ห้อง MIAP 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนใจติดต่อ 089-6611974 (พยุงศักดิ์) 084-8575399 (เจษฎา)
E-Mail maii_@msn.com jedsada_u@hotmail.com

รูปภาพ
ตอบกลับโพส