ค้นพบ 858 ผลลัพธ์

โดย gang
04/09/2011 9:55 am
บอร์ด: Elec Quest
หัวข้อ: สอบถามวงจรไฟแบบนี้ครับ
ตอบกลับ: 3
แสดง: 5615

Re: สอบถามวงจรไฟแบบนี้ครับ

อิกตัวอย่าง น่าจะใช้ได้


http://nootropicdesign.com/projectlab/2 ... /#more-154
โดย gang
04/09/2011 9:46 am
บอร์ด: Elec Quest
หัวข้อ: สอบถามวงจรไฟแบบนี้ครับ
ตอบกลับ: 3
แสดง: 5615

Re: สอบถามวงจรไฟแบบนี้ครับ

เจอแต่แบบที่เป็นสองจังหวะ
http://www.instructables.com/id/How-to- ... hts/#step1
โดย gang
04/08/2011 4:41 pm
บอร์ด: News
หัวข้อ: คอนเซ็บของ Hackerspace
ตอบกลับ: 0
แสดง: 9862

คอนเซ็บของ Hackerspace

ตอนที่ทำโปรเจคตอนที่กำลังเรียนอยู่ก็เคยมีความคิดอยู่เหมือนกันว่าน่าจะมีพื้นที่ที่สามารถทำงาน ,ประกอบ , lab ทดลอง แถวๆบ้านหม้อจะได้ไม่ต้องคอยไปซื้ออะไหลบ่อยๆเพราะจะต้องซื้ออะไหล่เผื่อไว้ตลอดจะได้ไม่ต้องไปมากหลายๆรอบ แล้วก็มาเจอคอนเซ็บของ Hackerspace ที่เข้าข่ายในสิ่งที่คิดไว้ซึ่งหน้าผลักดันให้เกิดขึ้...
โดย gang
28/07/2011 3:24 pm
บอร์ด: Elec Circuit
หัวข้อ: สร้า้ง EC Meter สำหรับวัดความนำไฟฟ้าในสารละลาย
ตอบกลับ: 0
แสดง: 4887

สร้า้ง EC Meter สำหรับวัดความนำไฟฟ้าในสารละลาย

ec meter คือมิเตอร์ที่ทำหน้าที่วัดความนำไฟฟ้า (conductivity) จะพบในงานตรวจสอบของเหลวต่างๆ เช่น ความบริสุทธิของน้ำ , ความเข็้มข้นของสารละลายปุ๋ยในงานปลูกผักไร้ดิน ( Hydroponic ) หน่วยเป็น Semens (s) ต่อระยะทาง 1 cm (S/Cm) ตัวอย่างเช่น สารละลายหนึ่งมีความนำไฟฟ้า 2.0mS/cm เป็นต้น ซึ่งสามารถแปลงกลับไปเป...
โดย gang
27/07/2011 4:06 pm
บอร์ด: Elec Quest
หัวข้อ: OpenPCR : เครื่องเพิ่มจำนวน DNA
ตอบกลับ: 1
แสดง: 6037

Re: OpenPCR : เครื่องเพิ่มจำนวน DNA

และเมือ่ได้ DNA จากเครื่อง PCR มาแล้วจะเข้ามาส่วนของ Agarose Gel Electrophoresis ทำการแยก DNA ด้วยไฟฟ้า เพื่อจะสามารถเห็นรูป DNA ได้ http://healthinformatics.wikispaces.com/file/view/Electrophoresis_%5B2%5D.jpg/33241701/Electrophoresis_%5B2%5D.jpg http://www.instructables.com/id/Gel-electrophoresis-...
โดย gang
27/07/2011 3:53 pm
บอร์ด: Elec Quest
หัวข้อ: OpenPCR : เครื่องเพิ่มจำนวน DNA
ตอบกลับ: 1
แสดง: 6037

OpenPCR : เครื่องเพิ่มจำนวน DNA

ในขั้นตอนการตรวจ dna มีเครื่องมืออยู่หลายอย่าง เครื่อง PCR ก็เป็นอุปกรณตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เพิ่ม-ลดอุณภูมิ ( Thermal cycler ) กับสารสกัด DNA ( DNA extract ) เพื่อทำการเพิ่มจำนวน DNA ให้ได้จำนวนมากขึ้น http://eckiller.com/wp-content/uploads/2010/06/ff7151d4c0-open_pcr.jpg ภายในจะใช้ เพลเทียร์ (Peltie...
โดย gang
11/07/2011 11:34 am
บอร์ด: MCU Circuit
หัวข้อ: ปรึกษาเกี่ยวกับ RS232 หน่อยครับ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 3891

Re: ปรึกษาเกี่ยวกับ RS232 หน่อยครับ

รู้สึกว่า hardware USART ของ pic จะรองรับที่ 8,9 บิทนะครับ ถ้าจะใช้ 7 บิทน่าจะไปลองหา library ที่เป็นพวก softSerial ต่างหาก
โดย gang
11/07/2011 11:16 am
บอร์ด: MCU Circuit
หัวข้อ: ผมผิดตรงไหนครับ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 5042

Re: ผมผิดตรงไหนครับ

ลองตัดส่วนการเช็คเงื่อนใขดูก่อน เพราะตัวแปร result อาจมีค่าไม่ถึงเงื่อนใขที่จะทำให้ portd ติดก็ได้ void main() { char segment[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned int result; TRISA=0xFF; TRISD=0; PORTD=0; TRISC=0; PORTC=segment[0]; while(1) { PORTD.F0=1; PORTD.F1=1; PORTD....
โดย gang
17/06/2011 5:06 pm
บอร์ด: Elec Circuit
หัวข้อ: 12V Battery Charger
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3811

12V Battery Charger

8)
โดย gang
03/06/2011 9:33 am
บอร์ด: MCU Circuit
หัวข้อ: ช่วยดู ต้องแก้ตรงใหนครับโคด ควบคุมปุ่มกด
ตอบกลับ: 1
แสดง: 2687

Re: ช่วยดู ต้องแก้ตรงใหนครับโคด ควบคุมปุ่มกด

ดูแล้วไม่น่าจะได้นะครับ น่าจะต้องมีตัวแปรเก็บค่า loop เพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ loop ใหนแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อกดครั้งแรกเข้า loop1 ตัวแปรชื่อ L จะมีค่าเป็น 1 เมื่อมีการกดครั้งที่สอง นอกจากจะมีเงื่อนใขในการเข้า loop ที่สองเมื่อมีการกดปุ่มแล้ว ยังจะต้องดูตัวแปร L ด้วยว่าเป็น 1 หรือไม่ ถ้าถูกต้องท...
โดย gang
01/06/2011 4:42 pm
บอร์ด: MCU Circuit
หัวข้อ: ระบบให้น้ำอัตโนมัติ
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2776

ระบบให้น้ำอัตโนมัติ

คิดจะสร้า้งระบบให้น้ำอัตโนมัติโดยจะนำไปใช้กับโรงเรือนหรือโรงเห็ดได้ จึงได้ลองหาข้อมูลดู ก็พบว่าตัวแปรที่น่าสนใจและหา sensor มาวัดได้( ในราคาที่เหมะสม) คือความชื้นสัมพัทธ์ (humidity) และอุณภูมิ(temperature) แต่sensor วัดความชื้นสัมพัทธ์โดยตรงแล้วมีราคาค่อนข้างสูง จึงประยุคใช้วิธีเดียวกับมิเตอร์ที่ใช้...
โดย gang
01/06/2011 8:29 am
บอร์ด: News
หัวข้อ: หุ่นยนต์ปีนต้นไม้
ตอบกลับ: 0
แสดง: 4980

หุ่นยนต์ปีนต้นไม้